Kundkommentar

“Övningarna i BK stärker min koncentrationsförmåga, bättrar mitt fokus och underlättar för mig att vara mer närvarande i möten med andra människor”

– en medelålders man

Grupper i Basal Kroppskännedom

Kurser höst-17:
Måndagar kl. 14.00-15.00

Tisdagar kl. 11.00-12.00

Torsdagar kl. 15.30-16.30 


Sommarvecka med övning i BASAL KROPPSKÄNNEDOM
Övningarna stärker en naturlig och avspänd hållning och ett naturligt funktionellt rörelsemönster. Balanserad hållning, frihet i andningen och mental närvaro (mindfullness) är centrala begrepp.

Vecka 24 måndag-fredag kl. 09.30-11.00

Vecka 33 måndag-fredag kl. 09.30-11.00


Gäller för alla grupper: Kostnad 100 kr tillfället (ingår i högkostnadsskyddet)
Ledig klädsel.

Övningar i Basal Kroppskännedom stärker kroppsliga såväl som själsliga
och mentala funktioner. Vi stärker en naturlig avspänd hållning,
andningens frihet och medveten närvaro (mindfulness).

Anmäl dig på telefon 0155-21 44 45.