Om Akupunktur

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina.
Genom socialstyrelsens godkännande 1984 har akupunktur fått sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och visa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården.
Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv.
Då nålar sticks in i akupunkturpunkterna skickas impulser via tunna nerver från det behandlande området till ryggmärgen. Därifrån går impulserna vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen och det ökade antalet impulser börjar hjärnan producera olika ämnen t.ex. kroppseget morfin s.k endorfin som bl.a. bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i området.
Efter akupunkturstimuleringen upplevs ofta musklerna som avspända och många känner sig lugnare till sinnet.