Basal kroppskännedom är en sjukgymnastisk arbetsform inom såväl förebyggande som behandlande verksamheter. Rörelseformen siktar mot ett avspänt och funktionellt rörelsemönster. Balanserad hållning och frihet i andningen är centrala begrepp.

Arbetsmetoden ger också en övning i att vara uppmärksam och mentalt närvarande (mindfullness) samt underlättar att få kontakt med kroppsliga upplevelser.

Genom regelbundet övande får Basal Kroppskännedom en tillämpning också i det vardagliga livet.

Målsättningen med behandlingen är att få egna handlingsredskap för att kunna påverka det egna måendet.

 

Metoden är vetenskapligt baserad genom flera arbeten bl.a. avhandlingar av sjukgymnasterna G Roxendal, M Mattson och A Lundvik Gyllensten.