Anna Bjartmar

Anna Bjartmar

 

Jag gick min sjukgymnastutbildning i Göteborg och tog examen-92. Arbetade sedan inom primärvården under flera år. Sedan 2008 driver jag på Caranna Fysioterapi AB.
Med ett intresse för psykosomatik och att försöka förstå kroppen utifrån ett helhetsperspektiv har gjort att jag bl,a fördjupat mig i Basal Kroppskännedom som en sjukgymnastisk behandlingsmetod sedan över 20 år tillbaka.
Jag har en terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom. En utbildning som sker i flera steg under en längre period.

Övrig utbildning

Grundutbildning i Kognitiv Psykoterapi.

Utbildning i Läkeeurytmi
Fokuserade rörelseövningar som stärker en helhetskänsla kroppsligt såväl som själsligt.
Balans i rörelser och en naturlig rytm och en närvaro kroppsligt och mentalt integrerar efter hand en känsla av helhet och sammanhang.

Tai Chi
Jag gick ett flertal kurser för Jacques Dropsy i Tai Chi. Det är Jacques Dropsys rörelseövningar som inspirerat utvecklingen av Basal Kroppskännedom som en fysioterapeutisk behandlingsmetod. (se Länk IBK) Jag har fortsatt mitt övande i Tai chi för Knud-Jörgen Holck.

För mer info kontakta Anna Bjartmar 0155-21 44 45, 070-328 28 80